Skip to content


RRDE – Revista romana de drept european 4 din 2015

RRDE – Revista romana de drept european 4/2015

 

 

RRDE 4-2015RRDE – Revista romana de drept european 4/2015

INTERVIU
Interviu cu Stefaan van der Jeught
DOCTRINĂ
Laurenţiu BRÎNZOIU, Noul Regulament de procedură al Tribunalului Uniunii Europene (I)
Marie JACOBS, Liesbet VAN DEN BROECK, Drepturile copiilor lucrătorilor migranţi de a benefi cia de portabilitatea unei burse de studiu în Uniunea Europeană
Diana Magdalena BULANCEA, Aplicarea în practică a hotărârii Curţii de Justiţie în cauza Gran Via Moineşti
Bernd Justin JÜTTE, European Judiciaries for Intellectual Property – Is Copyright next?

DOSAR – Ajutoarele de stat între dreptul internaţional public şi dreptul Uniunii Europene
Emanuela MATEI, Camera secretelor: Repudierea clauzei de soluţionare a litigiilor între investitori şi state
Cristina BUTACU, Ajutorul de stat şi principiul protecţiei aşteptărilor legitime

AGORA
Miroslawa Myszke-Nowakowska
The Role of Choice of Law Rules in Shaping Free Movement of Companies, Intersentia, 2014

JURISPRUDENŢA INSTANŢELOR UNIUNII EUROPENE
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 6 mai 2014, cauza C-43/12, Comisia Europeană/
Parlamentul European şi Consiliul UE, EU:C:2014:298
CJ, Camera întâi, hotărârea din 8 mai 2014, cauza C-483/12, Pelckmans Turnhout,
EU:C:2014:304
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 13 mai 2014, cauza C-184/11, Comisia Europeană/Regatul Spaniei, EU:C:2014:316
CJ, Camera a şasea, hotărârea din 22 mai 2014, cauza C-56/13, Érsekcsanádi
Mezőgazdasági, EU:C:2014:352
CJ, Camera a cincea, hotărârea din 5 iunie 2014, cauza C-557/12, Kone şi alţii/ÖBBInfrastruktur, EU:C:2014:1317
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 11 iunie 2014, cauza C-377/12, Comisia Europeană/
Consiliul UE, EU:C:2014:1903
CJ, Camera a şasea, ordonanţa din 19 iunie 2014, cauza C-370/13, Teisseyre, EU:C:2014:2033
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 24 iunie 2014, cauza C-658/11, Parlamentul European/
Consiliul UE, EU:C:2014:2025
CJ, Camera întâi, hotărârea din 3 iulie 2014, cauza C-350/12 P, Consiliul Uniunii Europene/In’t Veld, EU:C:2014:2039

Redactor sef

Prof. univ. dr. Daniel Mihail Sandru

Posted in Revista Romana de Drept European.aaaa