Skip to content


CSDE 2016: ​Arbitrajul internaţional în contextul dreptului european

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

 

Prof. univ. dr. Mihai Şandru, Cercetător ştiinţific gr. II

Coordonator – Centrul de Studii de Drept European

 

 

Proiectul de cercetare 2016

 

​Arbitrajul internaţional în contextul dreptului european

 

International arbitration in the framework of European law

 

​Dreptul european – atât al Uniunii Europene​ cât şi al Convenţiei pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale – are implicaţii din ce în ce mai directe în materia arbitrajului internaţional. Ordinea publică de drept european şi arbitrajul sunt într-o legătură instabilă. Arbitrajul de drept privat este subiect al trimiterilor preliminare la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, atât din perspectiva conceptului de instanţă dar şi al dreptului aplicabil hotărârilor arbitrale. Pe de alta parte, există o legătură duală între instanţele arbitrale şi CEDO – respectarea de către arbitraj, dar şi aplicarea directă a CEDO -, în special dispoziţiile referitoare la dreptul la un proces echitabil. Dreptul privat al arbitrajului se întră în coliziune cu norme ale dreptului public, în materia protecţiei consumatorilor sau a reglementărilor privind soluţionarea diferendelor privind investiţiile.

Bibliografie on-line

Posted in Cercetare.aaaa