Skip to content


RRDE – Revista romana de drept european (RRDE), nr. 3 din 2015

RRDE 3-2015_copertaRRDE – Revista romana de drept european (RRDE), nr. 3/2015

Interviu
Ninon Colneric
Despre ordini juridice, dreptul Uniunii Europene şi judecătorul constituţional naţional
Doctrină
Camelia TOADER, Frank LECOMTE
Ultimele evoluţii în materia dreptului consumatorului în jurisprudenţa Curţii de Justiţie
Mirjam DE MOL
Efectul direct orizontal al interdicţiilor Uniunii de discriminare
DOSAR – Achiziţiile publice – între dreptul Uniunii Europene şi dreptul român
Dacian C. DRAGOŞ, Roxana VORNICU
Regimul aplicabil contractelor de achiziţii publice ce nu intra sub incidenţa directivelor
Uniunii Europene. O perspectiva comparată
Emőd VERESS
Consideraţii privind greşita transpunere în dreptul român a Directivei nr. 2004/18/CE
privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări,
de bunuri şi de servicii
Simion-Adrian PURZA
Succinte consideraţii cu privire la transpunerea în dreptul român a Directivei nr. 2009/81
privind achiziţiile publice în domeniile apărării şi securităţii

Varia
Emanuela MATEI
Obligaţia instanţelor de a coopera cu bună-credinţă pentru a menţine o concurenţă liberă
pe piaţa internă
JURISPRUDENŢA INSTANŢELOR UNIUNII EUROPENE
CJ, Camera a zecea, hotărârea din 6 martie 2014, cauza C-206/13, Cruciano Siragusa,
EU:C:2014:126
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 12 martie 2014, cauza C-456/12, O. şi B., EU:C:2014:135
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 12 martie 2014, cauza C-457/12, S. şi G., EU:C:2014:136
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 18 martie 2014, cauza C-427/12, Comisia Europeană/Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, EU:C:2014:170
CJ, Camera a cincea, hotărârea din 20 martie 2014, cauza C-61/12, Comisia Europeană/ Republica Lituania, EU:C:2014:172
CJ, Camera a doua, hotărârea din 27 martie 2014, cauza C-265/13, Torralbo Marcos, EU:C:2014:187

CJ, Camera a doua, hotărârea din 27 martie 2014, cauza C-322/13, Grauel Rüffer,
EU:C:2014:189
CJ, Camera a doua, hotărârea din 30 aprilie 2014, cauza C-209/13, Regatul Unit/Consiliul
UE, EU:C:2014:283
Agora
Proiecte europene: The Global Legal Network

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Sandru,

Redactor Sef RRDE

Posted in Revista Romana de Drept European.aaaa