Skip to content


Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi dreptul roman – 2015

Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române

  Prof. univ. dr. Mihai Şandru, Cercetător ştiinţific gr. II, coordonator, Centrul de Studii de Drept European

Proiectul de cercetare 2015

Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi dreptul român

Directiva este un act al dreptului Uniunii Europene (art. 288 TFUE) care face legătura între voinţa legislativă de la nivelul Uniunii Europene şi marja de care dispune statul membru în privinţa punerii ei în aplicare. Este liantul dintre general şi concret. Cu toate acestea, tot mai multe aluzii (sau chiar acuze) la adresa legiuitorului european au avut legătură cu detalierea normelor directivelor; pe de altă parte, un important aspect în legătură cu directiva este cel al aplicării şi interpretării dreptului Uniunii, mai ales de către instanţele din România.

The Directive – act of European Union law – and the Romanian Law

The Directive is an act of European Union law (Article 288 TFEU) which joins together the legislative will at the level of the European Union and the power that the Member State enjoys in what concern its implementation. It ties up together the general and the particular. Nevertheless, more and more allusions (and even accusations) directed against the European legislator concern the comprehensive degree in norms of directives; on the other hand, an important issue related to the Directive is that of application and interpretation of European Union law, especially by courts and tribunals of Romania.

La directive – acte de droit de l’Union Européenne – et le droit roumain

La directive est un acte de droit de l’Union Européenne (article. 288 TFUE ) qui relie la volonté législative européenne avec la marge disponible aux États membres pour sa mise en œuvre. Elle est la liaison entre le général et le spécifique. Cependant, beaucoup des allusions (ou des blâmes) à l’adresse de législateur européen ont été liées à la description détaillée des normes établis par les directives; d’autre part, un aspect important dans le cadre de la directive est l’application et l’interprétation du droit de l’Union Européenne , en particulier par les tribunaux de la Roumanie .

 

***

Sandru_Banu_Calin_Directiva_act de dreptul Uniunii Europene_si dreptul romanCoordonatori: Daniel Mihail Sandru, Constantin-Mihai Banu, Dragos Calin Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – si dreptul român, Editura Universitara, 2016

11 noiembrie 2014 – Conferinţa „Directiva – act al dreptului Uniunii Europene – şi judecătorul românorganizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” – Centrul de Studii de Drept European (CSDE) din cadrul Academiei Române şi Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE).

Daniel-Mihail Şandru, Infringement proceedings – Romanian setting and European trends

publicat în Revista „Curentul Juridic”, anul XVIII, Nr. 2 (61), 2015, p. 26-34, ISSN 1224-9173

http://revcurentjur.ro/index.php?page=arhiva&lang=ro&nr=2015#201502

Mihai Şandru (ed.), Mihai Banu (ed.), Dragoş Călin (ed.), Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi autorităţile publice române, Editura Universitară, 2015.

Daniel-Mihail ŞANDRU, Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi simplificarea normativă, Pandectele Române, nr. 7/2015, p. 47-53, ISSN 1582-4756

Daniel-Mihail Şandru, Infringement proceedings – Romanian setting and European trends, publicat în Revista „Curentul Juridic”, anul XVIII, Nr. 2 (61), 2015, p. 26-34, ISSN 1224-9173 http://revcurentjur.ro/index.php?page=arhiva&lang=ro&nr=2015#201502

Posted in Cercetare.aaaa