Skip to content


Normarea muncii in instante. Necesitate, reglementare, consecinte – Bucuresti, 29 ianuarie 2010

Revista Forumul Judecătorilor, Societatea de Stiinte Juridice, Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române şi Editura Universitară organizeaza conferinţa “Normarea muncii în instanţe. Necesitate, reglementare, consecinţe” in Aula Institutului Naţional al Magistraturii, vineri, 29 ianuarie 2010, orele 15.00.

Dezbaterea îşi propune realizarea unui schimb de opinii, atât din perspectiva judecătorilor din instanţe, cât şi, sperăm noi, a membrilor grupului de lucru organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea realizării proiectului prin care se va stabili volumul optim de muncă şi asigurarea calităţii activităţii în instanţe.

Proiectul urmăreste soluţionarea cu celeritate a cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, cu respectarea drepturilor procesuale ale părţilor implicate în derularea procedurilor judiciare în conformitate cu prevederile art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în vederea optimizării activităţii judiciare.

Stabilirea unui standard anual în raport de numărul, complexitatea şi stadiul procesual al dosarelor, alocarea unui timp adecvat fiecărei cauze, evitarea riscurilor legate de afectarea randamentului profesional al judecătorilor sunt aspecte pe care echilibrarea volumului de muncă nu le poate ignora.

Sunt invitaţi să participe judecători, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, auditori de justiţie.

Participarea este gratuită.

Vă rugăm să confirmaţi participarea la adresele: conferinta@ssj.ro, dragosdotcalin@yahoo.co.uk sau ionutmilitaru_ro@yahoo.com, până cel târziu joi 28 ianuarie 2010, orele 19:00.

Posted in Evenimente.aaaa