Skip to content


Revista romana de drept european, 3 din 2010

Koen Lenaerts, Challenges facing the European Court of Justice after the Treaty of Lisbon [Provocările cu care se confruntă Curtea Europeană de Justiţie, după Tratatul de la Lisabona]

Camelia Toader, Un model de celeritate în materia cooperării judiciare: procedura preliminară de urgenţă (PPU)

Michal Bobek, Să ai doi stăpâni; Aplicarea dreptului european de către autorităţi administrative din noile state membre

Wouter P. J. Wils, Nivelul crescut al amenzilor pentru antitrust în UE, controlul judecătoresc şi Convenţia europeană a drepturilor omului

Charlotte Leskinen, The Implications of the Accession of the European Union to the ECHR for Undertakings’ Rights of Defense during Antitrust Inspections

Simona Constantin, Reconsiderarea subsidiarităţii şi echilibrul puterilor în UE în lumina Tratatului de la Lisabona şi dincolo de acesta

Géraud Sajust de Bregues, Franţa în faţa instanţelor judecătoreşti comunitare

JURISPRUDENŢA INSTANŢELOR UNIUNII EUROPENE

(selecţie şi comentarii realizate de Constantin Mihai Banu)

 

CJCE, Camera a doua, hotărârea din 23 aprilie 2009, cauza C-362/06 P, Markku Sahlstedt şi alţii/Comisia, nepublicată încă în Rep.

CJCE, Camera întâi, hotărârea din 30 aprilie 2009, cauza C-494/06 P, Comisia/Republica Italiană şi Wam SpA, nepublicată încă în Rep.

TPI, Camera a şaptea, ordonanţa din 19 mai 2009, cauza T-528/08, Baki Delice şi Seval Delice/Stadt Erlangen şi Comisia, nepublicată în Rec.

CJCE, Camera a doua, hotărârea din 4 iunie 2009, cauza C-568/07, Comisia/Republica Elenă, nepublicată încă în Rep.

CJCE, Camera a patra, hotărârea din 11 iunie 2009, cauza C-429/07, Inspecteur van de Belastingdienst/X BV, nepublicată încă în Rep.

CJCE, Camera a şaptea, ordonanţa din 4 iunie 2009, cauza C-129/08, Carlos Cloet, Jacqueline Cloet/WVI, nepublicată în Rec.

CJCE, Camera a treia, hotărârea din 25 iunie 2009, cauza C-14/08, Roda Golf & Beach Resort SL, nepublicată încă în Rep.

CJCE, Camera a doua, hotărârea din 16 iulie 2009, cauza C-165/08, Comisia/Republica Polonă, nepublicată încă în Rep.

 

RECENZII

 

Robert Schütze, From Dual to Cooperative Federalism. The Changing Structure of European Law, Oxford Studies in European Law, Oxford University Press, Oxford, 2009, xxxvi + 391 p. [Mihai Banu]

 

Drept la replică

 II. Uniunea Europeană – subiect de drept – Lector univ. dr. Anamaria Groza

CENTRUL DE STUDII DE DREPT EUROPEAN (CSDE)

Posted in Autori si conferentiari, Despre noi, Publicatii, Revista Romana de Drept European.aaaa