Skip to content


Dezbatere CSDE: «Proiectul de Regulament european in materie de succesiuni internationale si implicatiile sale asupra dreptului roman» (25.11.2010)

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România organizează la data de 25 noiembrie 2010, ora 12.00, la sediul Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, Sala de Consiliu,

Dezbaterea din seria „Consultări europene

« Proiectul de Regulament european în materie de succesiuni internaţionale şi implicaţiile sale asupra dreptului român»

Dezbaterea va fi deschisă de către o prezentare susţinută de dl. Mircea Dan Bob, lector la Facultatea de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Conferinţa va continua cu prezentarea dlui conf. univ. dr. Dan Andrei Popescu, „Proiectul de regulament european în materia succesiunilor internaţionale şi implicaţiile sale asupra dreptului român”. (contribuţie în cadrul grantului CNCSIS 2442 IDEI, Competiţie 2008 „Specificitate şi complementaritate în dreptul privat european”).

Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi a actelor autentice în materie de succesiuni, precum şi crearea unui certificat european de moştenitor (PR), adoptată în toamna anului 2009, este rezultatul unor eforturi concrete şi intense făcute în direcţia unificării juridice europene în materie.

Textul pus în dezbaterea celor interesaţi, ridică o serie de probleme generate de conflictul dintre necesitatea unui regim unitar şi diversele regimuri naţionale ce funcţionează în statele membre.

Prezentarea va încerca să puncteze următoarele aspecte:

– opţiunile legiuitorului european şi scopurile urmărite prin PR;

– principalele puncte de divergenţă între statele membre din conţinutul PR;

– consecinţele adoptării PR pentru dreptul român.

Pentru mai multe informaţii, puteţi consulta:

– referitor la contextul general al adoptării PR:

Comisia Europeana

Comisia Europeana salută lansarea site-ului internet multilingv privind succesiunile

Ministerul Justitiei

textul integral al PR:

despre dl lector univ. dr. Mircea Bob, care va sustine ce susţine prezentarea

*           *    *

De asemenea, cu aceeaşi ocazie urmează a se prezenta şi discuta o lucrare publicată recent de către Editura Oxford University Press

The Rome II Regulation: The Law Applicable to Non-Contractual Obligations[1]

Autor Andrew Dickinson

9780199289684_140

Confirmarea participării se face prin e-mail (mihai.sandru@csde.ro) până la data de 24      noiembrie 2010. Solicitanţii sunt rugaţi să menţioneze: numele şi prenumele, afilierea    instituţională şi funcţia, precum şi domeniul de interes în materia dreptului european.

Cu stimă,

Conf. univ. dr. Mihai Şandru

Posted in Consultari Europene, Evenimente.

Tagged with , , .aaaa