Skip to content


Elena Simina Tanasescu – CV RO

Elena Simina Tanasescu

1
CURRICULUM VITAE
Nume  Elena Simina TĂNĂSESCU
Grad didactic Profesor universitar, îndrumător de doctorat (Catedra de drept public)
Studii Licenţa în drept, Universitatea din Bucureşti (1991)
Diploma de studii aprofundate (menţiune “Bine”), domeniul Drept public, Universitatea
Aix-Marseille III, Franţa (1992)
Doctorat în drept constituţional (menţiune “Foarte bine cu felicitările juriului”),
Universitatea Aix-Marseille III  (1997)
Certificat profesional de absolvire a cursurilor Departamentului pentru formarea
personalului didactic, Universitatea din Bucureşti (1998)
Certificat profesional „Project Cycle Management”, Comisia Europeană (2003)
Certificat de absolvire a cursului de formarea formatorilor, Asociaţia pentru formarea
profesională a adulţilor (2009)
Diploma de studii postdoctorale, Universitatea din Bucureşti (2011)
Activitate didactică Predare în domeniile Drept constituţional, Drept parlamentar, Sistem normativ al UE, etc.
şi academică Cadru didactic asociat – Colegiul juridic franco-român, Universitatea din Bucureşti (din
1997), Responsabil pedagogic din partea Facultăţii de drept (din 2008)
Cadru didactic asociat – Facultatea de filozofie, Universitatea din Bucureşti (din 2003)
Formator (şef de catedră) – Institutul Naţional al Magistraturii (din 2004)
Formator – Institutul European din România (din 2005)
Profesor invitat – Universitatea din Sud, Toulon-Var, FRANŢA (2005), Academia
Internaţională de Drept Constituţional, Tunis, TUNISIA (2008), Universitatea din Fribourg,
ELVEŢIA (2008), Universitatea Paris I Panthéon Sorbonne, FRANTA (2009), Facultatea
internaţională de drept comparat din Strasbourg, FRANTA (2010), Universitatea din Sau
Paulo BRAZILIA (2011), Universitatea din Poîtiers, FRANTA (2012)
Cercetător invitat – Institutul pentru Federalism, Fribourg, ELVEŢIA (1999 – 2000)
Proiecte de cercetare în colaborare cu Centrul european de drept constituţional, Atena,
GRECIA (1999 – 2001, 2001 – 2003); Centrul de resurse juridice, Bucureşti, ROMÂNIA
(2001, 2002); Universitatea din Kassel, GERMANIA (2001 – 2007); Institutul de Politici
Publice, Bucureşti, ROMÂNIA (2003, 2010); DIPEC, Universitatea din Siena, ITALIA
(2007 – 2010), Universitatea din Lucerna, ELVETIA (2008-2009); Universitatea din
Craiova, ROMANIA (2010-2012), Societatea Academica din România, ROMANIA (2011-
2013).
Alte activităţi  Redactor şef al revistei Facultăţii de drept „Analele Universităţii din Bucureşti – seria
profesionale Drept” (din 2009)
Membru în colegiile de redacţie ale revistelor „Revista română de drept public”, „Curierul
Judiciar”, „Revista română de drept european”, „Pandectele române”, „Romanian Journal of
Comparative Law”2
Membru de drept în Consiliul Superior al Magistraturii ca reprezentant al societăţii civile
(2009-2011)
Reprezentantul României în Consiliul de Administraţie al Agenţiei pentru drepturile
fundamentale a Uniunii Europene cu sediul la Viena, AUSTRIA (din 2007)
Reprezentantul României în Grupul de experţi independenţi pentru respectarea
Cartei autonomiei locale de pe lângă Consiliul Europei, Strasbourg, FRANŢA (din 2001)
Responsabil de proiecte şi Consilier pre-aderare la Delegaţia Comisiei Europene la
Bucureşti, ROMÂNIA (2000 – 2006)
Responsabil de proiect în cadrul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţii, Bucureşti,
ROMÂNIA (1994)
Judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, ROMÂNIA (1991 – 1993)
Organizatii Centrul de drept constituţional şi instituţii politice (www.cdcip.ro) (Director)
profesionale Membru în Biroul Executiv al Asociaţiei Internaţionale de Drept Constituţional (din 2010)
Membru în Consiliul Ştiinţific Internaţional al „Centre for European Constitutional Law –
Tsatsos Foundation” cu sediul la Atena, GRECIA (din 2008)
Membru în Consiliul Institutului pentru Politici Publice, Bucureşti, ROMÂNIA (din 2005)
Institutul de ştiinţe administrative al României “Paul Negulescu” (membru fondator)
RIGAS NETWORK (www.cecl.gr/rigasnetwork) (membru fondator)
Asociaţia Juriştilor Europeni – ELSA (membru fondator pentru Bucureşti)
Distincţii „Ordinul naţional pentru merit”, grad de Cavaler, conferit de Republica Franceză în 2011
Premiul “Andrei Rădulescu” acordat de Uniunea Juriştilor din România în 2002
Premiul “Hanibal Teodorescu” acordat de Uniunea Juriştilor din România în 2008
Limbi străine EN / FR foarte bine, IT începător
Contact Facultatea de drept, Universitatea din Bucureşti
bld.M.Kogălniceanu n°36-46, Sector 5, Bucureşti, RO – 050107
e-mail simina-elena.tanasescu@drept.unibuc.ro

CURRICULUM VITAE

Nume  Elena Simina TĂNĂSESCU

Grad didactic Profesor universitar, îndrumător de doctorat (Catedra de drept public)

Studii Licenţa în drept, Universitatea din Bucureşti (1991)

Diploma de studii aprofundate (menţiune “Bine”), domeniul Drept public, Universitatea

Aix-Marseille III, Franţa (1992)

Doctorat în drept constituţional (menţiune “Foarte bine cu felicitările juriului”),

Universitatea Aix-Marseille III  (1997)

Certificat profesional de absolvire a cursurilor Departamentului pentru formarea

personalului didactic, Universitatea din Bucureşti (1998)

Certificat profesional „Project Cycle Management”, Comisia Europeană (2003)

Certificat de absolvire a cursului de formarea formatorilor, Asociaţia pentru formarea

profesională a adulţilor (2009)

Diploma de studii postdoctorale, Universitatea din Bucureşti (2011)

Activitate didactică şi academică

Predare în domeniile Drept constituţional, Drept parlamentar, Sistem normativ al UE, etc.

Cadru didactic asociat – Colegiul juridic franco-român, Universitatea din Bucureşti (din

1997), Responsabil pedagogic din partea Facultăţii de drept (din 2008)

Cadru didactic asociat – Facultatea de filozofie, Universitatea din Bucureşti (din 2003)

Formator (şef de catedră) – Institutul Naţional al Magistraturii (din 2004)

Formator – Institutul European din România (din 2005)

Profesor invitat – Universitatea din Sud, Toulon-Var, FRANŢA (2005), Academia

Internaţională de Drept Constituţional, Tunis, TUNISIA (2008), Universitatea din Fribourg,

ELVEŢIA (2008), Universitatea Paris I Panthéon Sorbonne, FRANTA (2009), Facultatea

internaţională de drept comparat din Strasbourg, FRANTA (2010), Universitatea din Sau

Paulo BRAZILIA (2011), Universitatea din Poîtiers, FRANTA (2012)

Cercetător invitat – Institutul pentru Federalism, Fribourg, ELVEŢIA (1999 – 2000)

Proiecte de cercetare în colaborare cu Centrul european de drept constituţional, Atena,

GRECIA (1999 – 2001, 2001 – 2003); Centrul de resurse juridice, Bucureşti, ROMÂNIA

(2001, 2002); Universitatea din Kassel, GERMANIA (2001 – 2007); Institutul de Politici

Publice, Bucureşti, ROMÂNIA (2003, 2010); DIPEC, Universitatea din Siena, ITALIA

(2007 – 2010), Universitatea din Lucerna, ELVETIA (2008-2009); Universitatea din

Craiova, ROMANIA (2010-2012), Societatea Academica din România, ROMANIA (2011-

2013).

Alte activităţi  profesionale

Redactor şef al revistei Facultăţii de drept „Analele Universităţii din Bucureşti – seria

Drept” (din 2009)

Membru în colegiile de redacţie ale revistelor „Revista română de drept public”, „Curierul

Judiciar”, „Revista română de drept european”, „Pandectele române”, „Romanian Journal of

Comparative Law”2

Membru de drept în Consiliul Superior al Magistraturii ca reprezentant al societăţii civile

(2009-2011)

Reprezentantul României în Consiliul de Administraţie al Agenţiei pentru drepturile

fundamentale a Uniunii Europene cu sediul la Viena, AUSTRIA (din 2007)

Reprezentantul României în Grupul de experţi independenţi pentru respectarea

Cartei autonomiei locale de pe lângă Consiliul Europei, Strasbourg, FRANŢA (din 2001)

Responsabil de proiecte şi Consilier pre-aderare la Delegaţia Comisiei Europene la

Bucureşti, ROMÂNIA (2000 – 2006)

Responsabil de proiect în cadrul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţii, Bucureşti,

ROMÂNIA (1994)

Judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, ROMÂNIA (1991 – 1993)

Organizatii profesionale

Centrul de drept constituţional şi instituţii politice (www.cdcip.ro) (Director)

Membru în Biroul Executiv al Asociaţiei Internaţionale de Drept Constituţional (din 2010)

Membru în Consiliul Ştiinţific Internaţional al „Centre for European Constitutional Law –

Tsatsos Foundation” cu sediul la Atena, GRECIA (din 2008)

Membru în Consiliul Institutului pentru Politici Publice, Bucureşti, ROMÂNIA (din 2005)

Institutul de ştiinţe administrative al României “Paul Negulescu” (membru fondator)

RIGAS NETWORK (www.cecl.gr/rigasnetwork) (membru fondator)

Asociaţia Juriştilor Europeni – ELSA (membru fondator pentru Bucureşti)

Distincţii

„Ordinul naţional pentru merit”, grad de Cavaler, conferit de Republica Franceză în 2011

Premiul “Andrei Rădulescu” acordat de Uniunea Juriştilor din România în 2002

Premiul “Hanibal Teodorescu” acordat de Uniunea Juriştilor din România în 2008

Limbi străine EN / FR foarte bine, IT începător

Contact Facultatea de drept, Universitatea din Bucureşti

bld.M.Kogălniceanu n°36-46, Sector 5, Bucureşti, RO – 050107

e-mail simina-elena.tanasescu@drept.unibuc.ro

Sursa si actualizare

Posted in Autori si conferentiari, Componenta, Despre noi.

Tagged with .aaaa