Skip to content


Robert Schuetze, Dreptul constitutional al Uniunii Europene, Editura Universitara

Robert Schuetze, Dreptul constituţional al Uniunii Europene, Editura Universitara, 2012

Dacă cu ani în urmă nu era de conceput a vorbi despre dreptul constituţional al Uniunii Europene, pentru că aceasta era, pentru unii autori, o sintagmă rezervată în exclusivitate statelor–naţiune, astăzi ne este tot mai clar faptul că avem de-a face cu o nouă construcţie de tip federal, în cadrul căreia statele membre ocupă locul entităţilor federate, iar Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi actualele tratate în vigoare, împreună cu principiile consfinţite de acestea (al democraţiei şi statului de drept, principiul separaţiei puterilor în stat, al egalităţii statelor în faţa tratatelor, principiul efectului direct şi al primatului dreptului Uniunii asupra ordinilor juridice interne) formează toate la un loc blocul de constituţionalitate al Uniunii. Procesul de constituţionalizare a Uniunii a fost unul îndelungat, desăvârşindu-se cu fiecare modificare sau revizuire a tratatelor constitutive, chiar dacă de câteva ori popoarele statelor membre au respins ideea de constituţie europeană ca pe ceva nelegitim şi de natură să submineze suveranitatea statelor, atât în expresia sa internă, cât şi externă.

Lucrarea de faţă se înscrie în rândul abordărilor îndrăzneţe şi originale cu privire la dreptul constituţional al Uniunii Europene, oferind o sinteză temeinic documentată a problematicii, dar şi o analiză critică a unor aspecte semnificative precum ar fi acela al caracterului Uniunii Europene ori cu privire la principiul separaţiei orizontale a puterilor între instituţiile UE, principiul efectului direct, principiul primatului dreptului Uniunii etc.

Cele douăsprezece capitole ale volumului sunt împărţite în trei secţiuni – cea dintâi dedicată prezentării istorice şi instituţiilor Uniunii, a doua care abordează principiile activităţii celor trei ramuri ale puterii la nivelul Uniunii (urmând şi în acest caz o abordare constituţionalistă pronunţată), iar a treia parte care prezintă principiile ordinii juridice a Uniunii (efectul direct, efectul indirect, supremaţia, prioritatea, căile de drept, răspunderea pentru încălcarea dreptului Uniunii, statutul drepturilor fundamentale în Uniune).

Lucrarea se remarcă prin prezentarea originală, însoţită de o selectare personală a autorului a reperelor fundamentale ale istoriei Uniunii ori ale jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Expunerea este însoţită permanent de exemple sugestive, menite să uşureze înţelegerea materiei.

În consecinţă, lucrarea poate fi recomandată atât celor care se iniţiază în materia dreptului Uniunii Europene, cât şi celor care urmăresc să aprofundeze aspecte constituţionale ale instituţiilor dreptului Uniunii Europene.

Robert Schütze este profesor de drept la Universitatea din Durham, Regatul Unit, cu o vastă experienţă profesională. El a studiat dreptul german şi dreptul englez şi a susţinut o teză de doctorat la Institutul Universitar European din Florenţa. Teza a fost premiată, iar publicarea ei în volum la Oxford University Press (From Dual to Cooperative Federalism. The Changing Structure of European Law, 2009) a atras recenzii favorabile şi încă o dată premierea ei.

Traducerea a fost realizată de  Mihaela Banu si Constantin Mihai Banu – cercetator asociat CSDE.

Cuprins

Introducere: Dreptul constituţional european

Partea I: Istorie şi structură

1. Istoria constituţională: de la Paris la Lisabona

2. Natura constituţională: o federaţie de state

3. Structura politică: instituţiile Uniunii I

4. Structura politică: instituţiile Uniunii II

Partea a II-a: Puteri şi proceduri

5. Puteri legislative: competenţe şi proceduri

6. Puteri externe: competenţe şi proceduri

7. Puteri executive: competenţe şi proceduri

8. Puteri judecătoreşti: competenţe şi proceduri

Partea a III-a: Drepturi şi căi procesuale

9. Dreptul european: efectul direct şi efectul indirect

10. Dreptul european: supremaţie şi prioritate

11. Dreptul european: Căi procesuale şi răspunderi

12. În particular: drepturile omului în Uniune

Posted in Alte publicatii, Autori si conferentiari, Publicatii.

Tagged with , , .aaaa