Skip to content


Revista Romana de Drept European, nr. 3 din 2012

Revista Română de Drept European, editată de Wolters Kluwer România, anunţă apariţia nr. 3/2012. In acest numar publicam studii si articole semnate de reputati specialisti, acest numar fiind deschis de o contributie a dlui profesor Paul Craig.

RRDE-3-2012Paul CRAIG, Subsidiaritatea. O analiză politică şi juridică

Simina TĂNĂSESCU, Trimiterea preliminară şi cooperarea judiciară loială

Vassili CHRISTIANOS, Le mécanisme de l’harmonisation procédurale dans l’Union européenne

Gyula FÁBIÁN, Emőd VERESS, Suprimarea motivului de revizuire pentru sancţionarea încălcării principiului priorităţii dreptului unional în materia contenciosului administrativ. Consideraţii critice

Csongor István NAGY, Regulile acordurilor verticale în Uniunea Europeană: chestiuni de interpretare şi oportunităţi ratate

Emanuela MATEI, Appraisal of Joint Dominance in the Landscape of Co-opetition

Daniel-Mihail ŞANDRU, Libertatea de stabilire a societăţilor comerciale. Posibile efecte ale cauzei VALE, C-378/10, pendinte, asupra practicii instanţelor române

JURISPRUDENŢA INSTANŢELOR UNIUNII EUROPENE

(selecţie şi note de Mihai BANU)

TUE, Camera a cincea extinsă, cauza T-86/11, hotărârea din 8 iunie 2011, Bamba/Consiliul UE, nepublicată încă în Rep.

TUE, Camera a şasea extinsă, hotărârea din 16 iunie 2011, cauza T-185/06, L’Air liquide/Comisia Europeană, nepublicată încă în Rep.

CJ, Camera a patra, hotărârea din 16 iunie 2011, cauza C-10/10, Comisia Europeană/Republica Austria, nepublicată încă în Rep.

CJ, Camera a patra, hotărârea din 16 iunie 2011, cauza C-212/10, Logstor ROR Polska, nepublicată încă în Rep.

CJ, Camera a doua, hotărârea din 7 iulie 2011, cauza C-445/09, IMC Securities, nepublicată încă în Rep.

CJ, Camera a patra, hotărârea din 21 iulie 2011, cauza C-15/10, Etimine, nepublicată încă în Rep.

RECENZII

Paul Craig şi Gráinne de Búrca (coord.), The Evolution of EU Law [Mihai Banu]

Gert BRÜGGEMEIER, Aurelia COLOMBI CIACCHI, Patrick O’CALLAGHAN, Personality Rights in European Tort Law [Gabriela Zanfir]

OPINII

Remus ŢIŢIRIGĂ, Transatlantic answers to the challenge of orphan books: Google Books settlement and its European counterpart

Interviu cu Patrick BIRKINSHAW

CENTRUL DE STUDII DE DREPT EUROPEAN (CSDE)

Prezentarea proiectului de volum „Interviewing European Union. Wilhelm Meister in EU Law”

Posted in Publicatii, Revista Romana de Drept European.aaaa