Skip to content


Revista Română de Drept European, nr. 1 din 2012

Revista Română de Drept European, editată de Wolters Kluwer România, anunţă apariţia nr. 1/2012.

În acest număr au fost publicate articole semnate de preşedintele Tribunalului Uniunii Europene, judecători ai Curţii de Justiţie şi cadre didactice.


Marc
JAEGER, Standardul de control în cauze din domeniul concurenţei care implică aprecieri economice complexe: Spre o marginalizare a controlului marginal?

Antonio TIZZANO, Curţile europene şi aderarea Uniunii la CEDO

Michal BOBEK, Consecinţele mandatului european al instanţelor de drept comun asupra statutului curţilor constituţionale

Camelia TOADER, Andrei I. FLOREA, Free movement of workers and the European citizenship

Joanne SCOTT, În stadiu de indeterminare juridică: Orientări post-legislative ca încercare pentru dreptul administrativ european

Michael J. FRESE, Aplicarea descentralizată a dreptului UE al concurenţei şi autonomia instituţională a statelor membre: Un comentariu asupra unei cauze

Rubrica „Jurisprudenţa instanţelor Uniunii Europene”, realizată de dl. Mihai Banu prezintă cauzele relevante din perioada martie – mai 2011

CJ, Marea Cameră, hotărârea din 29 martie 2011, cauza C‑565/08, Comisia Europeană/Republica Italiană, nepublicată încă în Rep.

TUE, Camera a treia, hotărârea din 29 martie 2011, cauza T-33/09, Republica Portugheză/Comisia Europeană, nepublicată încă în Rep.

CJ, Marea Cameră, hotărârea din 5 aprilie 2011, cauza C‑119/09, Société fiduciaire nationale d’expertise comptable, nepublicată încă în Rep.

CJ, Camera întâi, hotărârea din 14 aprilie 2011, cauza C‑331/09, Comisia Europeană/Republica Polonă, nepublicată încă în Rep.

CJ, Camera a treia, hotărârea din 14 aprilie 2011, cauza C-327/09, Mensch und Natur, nepublicată încă în Rep.

CJ, Camera întâi, hotărârea din 28 aprilie 2011, cauza C-61/11 PPU, El Dridi, nepublicată încă în Rep.

CJ, Marea Cameră, hotărârea din 3 mai 2011, cauza C-375/09, Tele2 Polska, nepublicată încă în Rep.

CJ, Camera a treia, hotărârea din 5 mai 2011, cauza C-434/09, McCarthy, nepublicată încă în Rep.

CJ, Camera întâi, hotărârea din 19 mai 2011, cauza C-452/09, Enza Iaia şi alţii, nepublicată încă în Rep.

CJ, Camera a cincea, ordonanţa din 23 mai 2011, cauzele conexate C‑267/10 şi C‑268/10, Rossius şi Collard, nepublicată încă în Rep.

Redactor şef

Prof.univ.dr. Mihai Şandru

Posted in Revista Romana de Drept European.aaaa