Skip to content


CENTRUL DE STUDII DE DREPT EUROPEAN (CSDE) – abordarea europeană a cercetării

CENTRUL DE STUDII DE DREPT EUROPEAN (CSDE) – abordarea europeană a cercetării

CENTRUL DE STUDII DE DREPT EUROPEAN (CSDE) este o unitate de cercetare ştiinţifică, fără personalitate juridică, departament al Institutului de Cercetări Juridice al  Academiei Române, constituit prin hotărârea Prezidiului Academiei Române din 30 iulie 2008.

CSDE are ca obiectiv realizarea de cercetări fundamentale şi aplicative, precum şi diseminarea informaţiilor prin dezvoltarea dezbaterilor de idei în domeniul dreptului european.

Deschiderea manifestată de CSDE se regăseşte în temele abordate cu ocazia dezbaterilor şi conferinţelor organizate, parteneriate cu edituri din ţară şi străinătate pentru promovarea tinerilor cercetători şi a analizelor  autorilor cu experinţă ştiinţifică precum şi caracterul interdisciplinar al proiectelor promovate. Programele curente ale Centrului de Studii de Drept European: „Interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” (IADUER) [http://iaduer.ro]; „Cultura dreptului european”, „Consultări europene”, „JurisClasor CEDO (Clasorul de jurisprudenţă CEDO)”, „Metodologia cercetării în dreptul Uniunii Europene”, „Dreptul european al afacerilor” precum şi un proiect de traducere în limba română a unor lucrari semnificative de dreptul Uniunii Europene.

Site: www.csde.ro

Programele curente ale Centrului de Studii de Drept European:

  • Interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” (IADUER) – realizat împreună cu Asociaţia Forumul Judecătorilor din România şi editura C.H.Beck (Curierul Judiciar);
  • Cultura dreptului european” – dezbateri cu personalităţi şi tineri cercetători; prezentarea/lansarea unor lucrări ale editurilor partenere (din ţară – C.H.Beck, Hamangiu, Universitară, Universul Juridic, Wolters Kluwer, sau din străinătate – Bruylant, Cambridge University Press, Hart Publishing, Oxford University Press, T.M.C. Asser Press, Wolters Kluwer International);
  • Consultări europene” – program destinat întăririi capacităţii proactive (de anticipare) a specialiştilor din România în faţa problemelor curente ale Uniunii Europene;
  • Proiectul JurisClasor CEDO (Clasorul de jurisprudenţă CEDO)” – se desfăşoară în baza unui parteneriat cu Editura Universitară, Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului (AMEDO) şi Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, are ca scop publicarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în limba română şi cuprinde trei secţiuni distincte, respectiv o culegere tipărită anual cu toate hotărârile de condamnare a României cu analiza consecinţelor şi a autorităţilor potenţial responsabile, o revistă online în care sunt publicate articole de specialitate, hotărâri importante pronunţate de CEDO împotriva României, hotărâri relevante pentru dreptul intern, pronunţate şi împotriva altor state, decizii de inadmisibilitate, noutăţi privind drepturile omului, recenzii ş.a.m.d., precum şi o bază de date cu motor de căutare avansată (www.hotararicedo.ro).
  • Metodologia cercetării în dreptul Uniunii Europene
  • „Dreptul european al afacerilor” – destinat cercetării aplicative în domeniile de drept material al Uniunii Europene, cu următoarele componente: · „Jus privatum europeum” proiect de cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul dreptului privat; în particular se va urmări diseminarea informaţiilor ştiinţifice referitoare la aplicarea Noului Cod Civil (NCC) cu specială referire la influenţele dreptului european, elaborarea de studii şi cercetări în această materie; va fi realizat împreună cu Asociaţia Forumul Judecătorilor din România. – in curs de elaborare; · „Societăţie comerciale în Uniunea Europeană” – în curs de elaborare.

CSDE are un parteneriat special cu Revista Română de Drept European (Wolters Kluwer România), care constă în special în publicarea rezultatelor programelor şi a rezultatelor ştiinţifice şi participă la realizarea revistei Curierul Judiciar (C.H.Beck).

Grupul de discuţii on-line şi newsletter-ul au peste 500 de participanţi, majoritatea cadre didactice, funcţionari ai instituţiilor europene şi naţionale din domeniul de referinţă al Centrului. CSDE administrează un blog „CSDE – Centrul de Studii de Drept European. Blog” este o sursă de trimiteri variate către resurse ştiinţifice publicate atât on-line, cât şi off-line.

Proiecte anuale:

2010 – Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept

2011 – Libertatea de stabilire a societăţilor comerciale în Uniunea Europeană

2012 – Elemente de noutate în Tratatul de la Lisabona. O evaluare la doi ani de la intrarea în vigoare

2013- Principiul supremaţiei dreptului Uniunii Europene şi judecătorul român

Coordonator – Prof. univ. dr. Mihai Şandru, CS II,

Institutul de Cercetări Juridice, Academia Română

Posted in Alte publicatii, Despre noi, Misiune, Publicatii.aaaa