Skip to content


Universitatea Petru Maior, Tîrgu Mureș „Conferința Națională Achiziții Publice în România – ediția a II-a. Modificarea legislației în 2017”, 23 ianuarie 2018

 

Universitatea Petru Maior, Tîrgu Mureș

„Conferința Națională Achiziții Publice în România – ediția a II-a. Modificarea legislației în 2017”

23 ianuarie 2018, orele 9 – 13

Universitatea Petru Maior din Targu-Mures în parteneriat cu CSDE – Centrul de studii de drept european al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei RomâneSocietatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice şi Private (SOROCAP)AEXA -Asociatia Expertilor in Achizitii publice și  ARDAE – Asociaţia română de drept şi afaceri europene, organizează în cadrul manifestărilor dedicate celor 10 ani de la integrarea României în Uniunea Europeană

Conferinţa

Conferința Națională Achiziții Publice în România – ediția a II-a. Modificarea legislației în 2017

Agenda provizorie

9.00 – 9.30 Deschiderea conferinței

Bogdan Pușcaș, Președinte, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) – skype

Irina Alexe, Daniel-Mihail Șandru, Considerații privind modificările aduse în anul 2017 legislației achizițiilor publice din România

Lansare de carte

Irina Alexe, Daniel-Mihail Șandru (ed.)Legislatia achizițiilor publice în România, Editura Universitară, 2018

Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Raul-Felix Hodoș (ed), Achizițiile publice în România. Aplicarea și interpretarea noii legislații europene, Editura Universitară, 2017

9.45 – 12.00 Secțiunea I

Florin Irimia, Remedii mai eficiente în achizițiile publice

Gheorghe Cazan, Calificarea ofertelor inadmisibile: inacceptabile, neconforme, inadecvate

Florentina Dragan, Competența de soluționare a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.)

Milica Dobrotă, Inlocuirea terților, după depunerea ofertei

Nicolae Dragoș Ploeșteanu, Consecițtele controlului ex ante al contractelor de achiziție publică asupra derularii și valabilității acestora

Emőd Veress, Răspunderea terților susținători pentru executarea contractului de achiziție publică

Raul Felix Hodoș, titlu rezervat

Ana Alina Ionescu DumitracheFrauda în achizițiile publice, cauză de excludere a candidatului sau ofertantului. Analiza prevederilor art. 164 din Legea nr. 98/ 2016

Manole Ciprian Popa, Modificările aduse  legislației achizițiilor publice în decembrie 2017 cu impact asupra societăților de grup

Valentin Bădescu, Aplicarea principiului securităţii juridice şi a principiului proporţionalităţii în dreptul achiziţiilor publice din România

Ovidiu Slimac, Centralizare vs descentralizare în achiziții (publice) 

12.00-12.15 Pauza

12.15 – 13.00 Secțiunea II. Secțiune masteranzi

Comitet științific organizatoric:

Av. dr. Florin Irimia

Lector univ. dr. Raul Felix Hodoș

Dr. Irina Alexe

Conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru

Lector univ. dr. Ana Alina Ionescu Dumitrache

 

 

Manifestarea, aflată la cea de-a doua ediție, este organizată împreună cu profesionişti din domeniul de referinţă prin implicarea cadrelor didactice şi a cercetătorilor şi are ca scop evidenţierea noilor tensiuni în aplicarea şi interpretarea – administrativă şi jurisdicţională – a domeniului achiziţiilor publice.

Modificarea legislației achizițiilor publice la sfârșitul anului 2017 s-a realizat printr-o serie de ordonanțe de urgență, respectiv OUG 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor, OUG nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii privind parteneriatul public-privat și OUG nr. 107/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice.

Pentru aceste motive, Conferința Națională de Achiziții Publice va reuni teoreticieni și practicieni ai dreptului (cadre didactice, cercetători, avocați, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale), oameni de afaceri, precum și alți profesioniști cu experiență în domeniu.

Lucrările înscrise până în data de 15 ianuarie și acceptate de comitetul științific până în data de  18 ianuarie vor fi publicate într-un volum dedicat conferintei sau în Revista română de dreptul afacerilor. Lucrările in extenso vor fi trimise în format electronic pe adresa de e-mail a conferinței, până la data de 22 februarie. Lucrarea trebuie să fie concepută într-o formă originală, să nu fi fost publicată sau prezentată anterior la alte evenimente şi să respecte integral condiţiile de formă solicitate.

 

Vă mulţumim pentru retrimiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate.

Inscrieri prin e-mail office@cecada.jus.ro ardae2007@gmail.com

Detalii privind prima ediție a conferinței

Detalii privind volumul primei ediții a conferinței: Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Raul-Felix Hodoș (coord.), Achiziţiile publice în România. Aplicarea şi interpretarea noii legislaţii europene, Editura Universitară, 2017

eveniment facebook

CECADA

Posted in Evenimente.aaaa