Skip to content


Conferinţa naţională Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti și noile provocări ale Regulamentului (UE) 2016/679, Universitatea Petru-Maior, Târgu-Mureş, 17 martie 2017

Conferinţa naţională

Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti și noile provocări ale Regulamentului (UE) 2016/679

Universitatea Petru-Maior, Târgu-Mureş, 17 martie 2017

Universitatea Petru Maior în parteneriat cu ARDAE – Asociaţia română de drept şi afaceri europene organizează în cadrul manifestărilor dedicate celor 10 ani de la integrarea României în Uniunea Europeană Conferinţa „Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti”. Manifestarea este organizată împreună cu profesionişti din domeniul de referinţă prin implicarea cadrelor didactice şi a cercetătorilor şi are ca scop demonstrarea importanţei protecţiei datelor în mediul de afaceri aşa cum a rezultat din practica administrativă şi jurisprudenţa românească recentă.

Noua reglementare europeană în materia protecției datelor cu caracter personal o reprezintă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Pregătirea aplicării acestuia necesită atât dezbateri la nivel academic, precum și diseminarea regulilor sale, la nivelul autorităților și instituțiilor publice, precum și la nivelul persoanelor fizice astfel încât să se asigure eficiența acestuia.

Conferinta are loc in acelasi timp cu 

Concursul național de procese simulate pe tema dreptului european, NMCC 2017

În cadrul conferinţei va fi prezentată lucrarea

Simona Şandru, Protectia datelor personale și viața privată, Ed. Hamangiu, 2016

Participarea la conferinţă:

Lucrările înscrise până în data de 20 februarie și acceptate de comitetul științific până în data de  27 februarie vor fi publicate într-un volum dedicat conferintei sau în Revista română de dreptul afacerilor. Lucrările in extenso vor fi trimise în format electronic pe adresa de e-mail a conferinței, până la data de 10 martie. Lucrarea trebuie să fie concepută într-o formă originală, să nu fi fost publicată sau prezentată anterior la alte evenimente şi să respecte integral condiţiile de formă solicitate. Vă mulţumim pentru retrimiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. E-mail ardae2007@gmail.com

Posted in Evenimente.aaaa