Skip to content


RRDE 1/2013: dosar tematic „Criza euro si constitutionalizarea Uniunii Europene”

Revista romana de drept european (RRDE) – 1/2013 – dosar tematic „Criza euro si constitutionalizarea Uniunii Europene„.

Articole semnate de  Christian Joerges, Mattias Kumm si Miguel Poiares Maduro.

 

Valerius M. CIUCĂ

Sistemul judiciar european

DOSAR – Criza euro şi constituţionalizarea Uniunii Europene

Christian JOERGES, De la integrarea prin drept la criza financiară: Ce a mai rămas din constituţia economică europeană?

Mattias KUMM, Dificultăţi de ordin democratic provenite din criza euro: În ce tip de criză constituţională se află Europa şi cum ar trebui procedat în privinţa ei?

Miguel Poiares MADURO, O nouă guvernare pentru Uniunea Europeană şi pentru euro: Democraţie şi justiţie

Dan CĂRĂMIDARIU, Curtea Constituţională Federală a Germaniei şi repolitizarea deciziilor privind combaterea crizei zonei euro

IADUER – Interpretarea şi aplicarea dreptului UE de către instanţele din România

Daniel Mihail ŞANDRU, Constantin Mihai BANU, Dragoş Alin CĂLIN, Interpretarea şi aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în cereri privind trimiterile preliminare în faţa instanţelor din România

JURISPRUDENȚA INSTANȚELOR UNIUNII EUROPENE (coord Mihai Banu)

Libera circulaţie a unui cetăţean al Uniunii. Directiva 2004/38/CE. Interdicţia de a părăsi teritoriul naţional ca urmare a neachitării unei datorii fiscale. Măsură care poate fi justificată din motive de ordine publică (CJ, Camera a patra, hotărârea din 17 noiembrie 2011,cauza C-434/10, Petar Aladzhov, nepublicată încă în Rep.)

Politica externă şi de securitate comună. Măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului. Poziţia comună 2001/931/PESC şi Regulamentul (CE) nr. 2580/2001. Anularea unei măsuri de îngheţare a fondurilor printr-o hotărâre a Tribunalului. Răspundere extracontractuală. Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor (TUE, Camera a doua extinsă, hotărârea din 23 noiembrie 2011, cauza T-341/07, Jose Maria Sison/Consiliul Uniunii Europene, nepublicată încă în Rep.)

Societatea informaţională. Drept de autor. Internet. Programe informatice „peer-to-peer”. Furnizori de acces la internet. Instituirea unui sistem de filtrare a comunicaţiilor electronice pentru a împiedica schimbul de fişiere care încalcă drepturile de autor. Inexistenţa unei obligaţii generale de a supraveghea informaţiile transmise (CJ, Camera a treia, hotărârea din 24 noiembrie 2011, cauza C-70/10, Scarlet Extended SA/Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), nepublicată încă în Rep.)

Prelucrarea datelor cu caracter personal. Directiva 95/46/CE. Articolul 7 litera (f). Efect direct (CJ, Camera a treia, hotărârea din 24 noiembrie 2011, cauzele conexate C-468/10 şi C-469/10, ASNEF şi FECEMD, nepublicată încă în Rep.)

151

Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie. Directiva 2008/115/CE. Standarde şi proceduri comune pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală. Reglementare naţională care prevede, în situaţie de şedere ilegală, o pedeapsă cu închisoarea şi o amendă (CJ, Marea Cameră, hotărârea din 6 decembrie 2011, cauza C-329/11, Achughbabian, nepublicată încă în Rep.)

154

Articolul 88 alineatul (3) CE. Ajutoare de stat. Ajutor acordat sub formă de garanţie unui creditor pentru a-i permite să acorde un credit unei persoane creditate. Încălcarea normelor de procedură. Obligaţia de recuperare. Nulitate. Competenţa instanţei naţionale (CJ, Camera întâi, hotărârea din 8 decembrie 2011, cauza C-275/10, Residex Capital, nepublicată încă în Rep.)

157

Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru. Articolele 28 CE şi 29 CE. Libera circulaţie a mărfurilor. Măsuri cu efect echivalent unor restricţii cantitative la import şi la export. Transporturi. Directivele 96/62/CE şi 1999/30/CE. Interdicţie sectorială de circulaţie pentru camioanele de peste 7,5 tone care transportă anumite mărfuri. Calitatea aerului. Protecţia sănătăţii şi a mediului. Principiul proporţionalităţii. Coerenţă (CJ, Marea Cameră, hotărârea din 21 decembrie 2011, cauza C-28/09, Comisia/Austria, nepublicată încă în Rep.)

161

Dreptul Uniunii. Principii. Drepturi fundamentale. Punere în aplicare a dreptului Uniunii. Interzicerea tratamentelor inumane sau degradante. Sistem european comun de azil. Regulamentul (CE) nr. 343/2003. Noţiunea «ţări sigure». Transferul unui solicitant de azil către statul membru responsabil. Obligaţie. Prezumţie relativă de respectare a drepturilor fundamentale de către acest stat membru (CJ, Marea Cameră, hotărârea din 21 decembrie 2011, cauzele conexate C-411/10 şi C-493/10, N. S. şi alţii, nepublicată încă în Rep.)

166

Libera circulaţie a persoanelor. Directiva 2004/38/CE. Drept de şedere permanentă. Articolul 16. Şedere legală. Şedere întemeiată pe dreptul naţional. Şedere încheiată înainte de aderarea la Uniune a statului de origine al cetăţeanului în cauză (CJ, Marea Cameră, hotărârea din 21 decembrie 2011, cauzele conexate C-424/10 şi C-425/10, Ziolkowski şi alţii, nepublicată încă în Rep.)

169

Procedură administrativă naţională. Acte administrative. Obligaţia de motivare. Posibilitatea de a suplini lipsa motivării în cursul unei proceduri judiciare împotriva unui act administrativ. Interpretarea articolului 296 al doilea paragraf TFUE şi a articolului 41

alineatul (2) litera (c) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Necompetenţa Curţii (CJ, Camera a treia, hotărârea din 21 decembrie 2011, cauza C-482/10, Cicala, nepublicată încă în Rep.)

AGORA

Alina OPREA – Yearbook of Private international Law, vol. XIII, 2011, A. BONOMI, G.P. ROMANO (ed.)

Gabriela ZANFIR – The National Judicial Treatment of the ECHR and EU Laws. A Comparative Constitutional Perspective, Giuseppe MARTINICO, Oreste POLLICINO (editori)

Gabriela ZANFIR – The Interaction Between Europe’s Legal Systems. Judicial Dialogue and the Creation of Supranational Laws, Giuseppe MARTINICO, Oreste POLLICINO (editori)

Alina OPREA – Private Enforcement of EC Competition Law, Jürgen BASEDOW (ed.)

Raluca BERCEA – Towards a European Civil Code, Arthur S. HARTKAMP, Martijn W. HESSELINK,

Ewoud HONDIUS, Chantal MAK, Edgar DU PERRON (ed.)

 

Posted in Revista Romana de Drept European.

Tagged with , , , , , , , .aaaa