Skip to content


Revista Romana de Drept European, nr. 5 din 2012

Revista Romana de Drept European, nr. 5/2012

INTERVIU

Personalități ale Uniunii Europene: Juliane KOKOTT avocat general al Curții Europene de Justiție

DOSAR – Controlul jurisdicțional în dreptul UE în materia concurenței

Heike SCHWEITZER, Controlul jurisdicţional în dreptul UE în materia concurenţei

Marco BRONCKERS, Anne VALLERY, O politică de concurenţă echitabilă şi eficace în Uniunea Europeană: Care este rolul autorităţilor administrative şi al instanţelor judecătoreşti ulterior hotărârii Menarini?

DOCTRINA

Geert VAN CALSTER, Instanţele de judecată ale Regatului Unit, cauza West Tankers şi „excepţia” referitoare la arbitraj din Regulamentul Bruxelles I

DREPTURILE OMULUI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Juliane KOKOTT, Christoph SOBOTTA, The Charter of Fundamental Rights of the European Union after Lisbon

JURISPRUDENȚA INSTANȚELOR UNIUNII EUROPENE

Drept de petiţionare. Petiţie adresată Parlamentului. Decizie de clasare. Acţiune în anulare. Act atacabil. Admisibilitate. Obligaţie de motivare (TUE, Camera a şasea, hotărârea din 14 septembrie 2011, cauza T-308/07, Ingo-Jens Tegebauer/Parlamentul European, nepublicată în Rep.)

Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru. Energie. Piaţa internă a energiei electrice. Directiva 2003/54/CE. Contract de investiţii. Acord bilateral în domeniul protecţiei investiţiilor încheiat înainte de aderarea la Uniunea Europeană. Articolul 307 CE (CJ, Camera întâi, hotărârea din 15 septembrie 2011, cauza C-264/09, Comisia Europeană/Republica Slovacă, nepublicată încă în Rep.)

Acţiune în anulare. REACH. Identificarea acrilamidei drept o substanţă care prezintă motive de îngrijorare deosebită. Act care nu este supus căilor de atac. Inadmisibilitate (TUE, Camera a şaptea extinsă, ordonanţa din 21 septembrie 2011, cauza T-1/10, Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) şi SNF SAS/Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), nepublicată încă în Rep.)

Directiva 89/552/CEE. Activităţi de difuzare a programelor de televiziune. Posibilitatea unui stat membru de a interzice pe teritoriul său activitatea unui emiţător de televiziune stabilit într-un alt stat membru. Motiv întemeiat pe o atingere adusă înţelegerii dintre popoare (CJ, Camera a treia, hotărârea din 22 septembrie 2011, cauzele conexate C-244/10 şi C-245/10, Mesopotamia Broadcast şi Roj TV/Bundesrepublik Deutschland, nepublicată încă în Rep.)

Ajutoare de stat. Ajutoare fiscale acordate de autorităţile daneze. Marinari angajaţi la bordul navelor înscrise în registrul internaţional danez. Decizia Comisiei de a nu ridica obiecţii. Acţiune în anulare. Dificultăţi serioase (TUE, Camera a doua extinsă, hotărârea din 27 septembrie 2011, cauza T-30/03 RENV, 3F/Comisia Europeană, nepublicată încă în Rep.)

Acţiune în anulare. Politica agricolă comună. Sisteme de ajutor direct pentru agricultori. Ajutor la producerea tutunului. Regulamentul (CE) nr. 73/2009. Lipsa afectării individuale. Inadmisibilitate (TUE, Camera întâi, ordonanţa din 28 septembrie 2011, cauza T-96/09, Union des coopératives agricoles des producteurs de tabac de France (UCAPT)/ Consiliul Uniunii Europene, nepublicată în Rep.)

Recurs. Înţelegeri. Articolul 81 CE şi articolul 53 din Acordul privind SEE. Piaţa acidului monocloracetic. Norme privind imputabilitatea practicilor anticoncurenţiale ale unei filiale societăţii sale mamă. Prezumţia exercitării efective a unei influenţe decisive. Dreptul la apărare. Obligaţia de motivare (CJ, Camera a doua, hotărârea din 29 septembrie 2011, cauza C-521/09 P, Elf Aquitaine SA/Comisia Europeană, nepublicată încă în Rep.)

RECENZII

Lucinda MILLER, The Emergence of EU Contract Law. Exploring Europeanization  [Gina ORGA-DUMITRIU]

Ariel EZRACHI, EU Competition Law. An Analytical Guide to the Leading Cases [recenzie de Dan PASCU]

Mihai Sandru

Redactor Sef

Posted in Revista Romana de Drept European.aaaa