Skip to content


CSDE: Focus grup Consultarea Comisiei Europene ”Declarația privind principiile digitale – un „model european” pentru societatea digitală”, 1 septembrie 2021 (online)

Focus grup

Consultarea Comisiei Europene „Declarația privind principiile digitale – un „model european” pentru societatea digitală”

1 septembrie 2021 (online)

”Pentru a da curs Comunicării privind busola pentru dimensiunea digitală, prezenta inițiativă propune un set de principii care ar trebui să definească „modelul european” pentru societatea digitală. Obiectivul este de a-i informa pe cetățeni și de a le oferi factorilor de decizie și operatorilor digitali o referință pentru acțiunile pe care le desfășoară în mediul digital. Inițiativa propune includerea acestor principii într-o declarație interinstituțională comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei.”

”Busola pentru dimensiunea digitală a Europei

Comisia propune o Busolă pentru dimensiunea digitală prin care să se transpună ambițiile digitale ale UE pentru 2030 în dispoziții concrete. Acestea se axează pe patru elemente esențiale:

1) cetățeni cu competențe digitale și profesioniști cu înaltă calificare în domeniul digital; până în 2030, cel puțin 80 % dintre adulți ar trebui să aibă competențe digitale de bază, iar în UE ar trebui să existe 20 de milioane de specialiști angajați în sectorul TIC; de asemenea, mai multe femei ar trebui să ocupe astfel de posturi;

2) infrastructuri digitale securizate, performante și sustenabile; până în 2030, toate gospodăriile din UE ar trebui să aibă conectivitate de ordinul gigabiților, iar toate zonele populate ar trebui să fie acoperite de tehnologia 5G; producția de semiconductori de ultimă generație și sustenabili în Europa ar trebui să reprezinte 20 % din producția mondială; în UE ar trebui să fie instalate 10 000 de noduri de procesare la periferie (edge computing) foarte securizate, neutre din punct de vedere climatic, iar Europa ar trebui să dispună de primul său calculator cuantic;

3) transformarea digitală a întreprinderilor; până în 2030, trei din patru companii ar trebui să utilizeze servicii de cloud computing, sisteme de tip big data și inteligența artificială, peste 90 % dintre IMM-uri ar trebui să ajungă cel puțin la un nivel de bază de adoptare a tehnologiilor digitale, iar numărul de start-up-uri de tip unicorn din UE ar trebui să se dubleze;

4) digitalizarea serviciilor publice; până în 2030, toate serviciile publice esențiale ar trebui să fie disponibile online, toți cetățenii vor avea acces la dosarele lor medicale electronice, iar 80 % dintre cetățeni ar trebui să utilizeze o soluție de identificare electronică.

Busola stabilește o structură de guvernanță solidă, comună cu statele membre, bazată pe un sistem de monitorizare cu raportare anuală sub forma unor coduri de culoare. Obiectivele vor fi înscrise într-un program strategic care urmează să fie convenit cu Parlamentul European și cu Consiliul.”

Participanți: conf. univ. dr. Nicolae Dragoș Ploeșteanu, dr. Irina Alexe, drd. Alexandru Georgescu, drd. Daniela Duță, drd. Marius Mitrea și jur. Alexandra Pintilie.

moderator, prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru

Discuții:

  • contextul Comunicării privind busola pentru dimensiunea digitală ;
  • impactul digitalizarii in privinta cercetarii juridice;
  • analiza observațiilor formulate de părți interesate până în acest moment.

Despre focus grup CSDE

Laborator de cercetări juridice privind noile tehnologii (LCJNT)

link to dataprotection

link to eulaw


Posted in Cercetare, Consultari Europene, Focus grup.aaaa