Skip to content


Consultare Partajarea datelor geospațiale privind mediul – evaluare (directiva INSPIRE) – mai 2021

Institutul de Cercetari Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – CSDE – Centrul de Studii de Drept European

Consultare Partajarea datelor geospațiale privind mediul – evaluare (directiva INSPIRE)

mai 2021

Directiva INSPIRE a creat un portal online care să permită schimbul de date geospațiale cu privire la mediu între autoritățile publice din Europa. Este vorba de standardele comune pentru colectarea de date privind, de exemplu, apele subterane, rețelele de transport, utilizarea terenurilor, temperatura aerului.

Această inițiativă va determina dacă directiva este:

  • eficace și eficientă în ceea ce privește protecția mediului
  • în continuare relevantă pentru părțile interesate
  • în conformitate cu alte acte legislative ale UE, în special cu noua inițiativă pentru un spațiu comun al datelor din cadrul Pactului verde.

În vederea dezbaterii, va fi organizat un focus grup în data de — mai 2021, care va fi moderat de Daniel-Mihail Șandru și la care vor participa cercetători, practicieni, studenți și doctoranzi.

Evenimentul se bucură de participarea Centrului pentru Protecția Datelor din cadrul Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Detalii privind consultarea Comisiei Europene

Despre focus grup


Posted in Cercetare, Consultari Europene, Focus grup.aaaa