Skip to content


Conferinta internationala Dreptul societar in Romania si Uniunea Europeana, editia a VI-a [2019]

Conferinta internationala

Dreptul societar în Romania si Uniunea Europeana, editia a VI-a

 Academia Română, Sala de Consiliu

Tematica  2019: Răspunderea asociaţilor și a organelor de conducere

 Conferinţa este organizată de Institutul de Cercetari Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – CSDE – Centrul de Studii de Drept European si ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene   Conferința se dorește a fi un forum de analiză a normelor juridice aplicabile în dreptul societar din Romania, în dreptul comparat şi în Uniunea Europeană reliefând impactul modificărilor propunerilor şi modificarilor recente. Evenimentul este organizat în cadrul seriei de evenimente CSDE ”Dreptul european al afacerilor”. În cadrul conferinței participanții vor putea interacționa pe tema conferinței ridicând probleme practice.

Lucrările înscrise până în data de 20 august 2018 și acceptate de comitetul științific vor fi trimise integral pana la data de 15 septembrie. Lucrarile vor fi publicate într-un volum dedicat conferintei. În cadrul conferinței va fi lansat și volumul cu lucrările transmise. În mod excepțional, se vor putea înscrie și conferențiari fără lucrări publicate în volum. Lucrările trebuie să fie bine scrise, nu sunt condiții privind numărul paginilor sau forma de citare [Cerinţe minime de tehnoredactare: word, cu caractere de 12, la un rând, font Times New Roman; dimensiunile paginii: 17,5 cm. lăţime şi 25 cm. înălţime; marginile paginii – sus, jos, stânga, dreapta – 2 cm].

Participarea la conferință

Detalii privind înscrierea participanților vor fi oferite după 15 mai.

Data și locul conferinței

Locul și ora conferinței vor fi anunțate în timp util pe site-ul iaduer.ro și csde.ro

         

Informații și detalii

Lucrările conferintei se vor desfășura în limbile enlgeză și română, fără  traducere.

Detalii sunt publicate pe iaduer.ro și csde.ro precum și la adresele de e-mail mihai.sandru@csde.ro sau ardae2007@gmail.com

Vă mulţumim pentru retrimiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate.

Editii anterioare

Editia I – 20 noiembrie 2011

Editia a II-a – 27 noiembrie 2012

Editia a III-a – 20 noiembrie 2013

Editia a IV-a – 4 decembrie 2014

Editia a V-a – 8 octombrie 2015

Posted in Evenimente.aaaa