Skip to content


Olimpiu Crauciuc

Olimpiu Crauciuc

Nume/Prenume CRAUCIUC / OLIMPIU ADRIAN GELU
Adresa Str. Voroneţ nr.7, sector 3, Bucureşti, România
Telefon 031.408.60.80/0723.192.764
E-mail olimpiu.crauciuc@rdslink.ro
Nationalitate Română
Data nasterii 2 decembrie 1938
Sex Masculin

[ Experiență profesională ]

Perioada

Funcție/Post

Angajator

Activitate

1998 – 2009 Profesor universitar doctor Academia de Studii Economice, Bucureşti Activitate didactică
1998 – prezent Profesor universitar doctor Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, Bucureşti Activitate didactică
2008 – prezent Membru în Consiliul Ştiinţific Consultativ Institutul European din România, Bucureşti Consultanță
2009 – prezent Cercetător ştiinţific onorific , colaborator la Centrul de Studii de Drept European (CSDE) Institutul de Cercetări Juridice Andrei Rădulescu din cadrul Academiei Române, Bucureşti Cercetare ştiinţifică
2006 – prezent Arbitru Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României Activitate judiciara
1995 – 1998 Conferenţiar universitar doctor Academia de Studii Economice, Bucureşti Activitate didactică
1990 – 1995 Consilier principal grad I Ministerul Justiţiei, Direcţia de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, Bucureşti Consiliere, consultanţă, avizare
1993 – 1995 Preşedintele părţii române în Comisia CE – România pentru armonizarea legislaţiei române cu legislaţia comunitară Ministerul Justiţiei, Bucureşti Consiliere, avizare
1977 – 1988 Cadru didactic asociat Institutul de marină Mircea cel Bătrân, Constanţa Activitate didactică
1978 – 1980 Expert tehnic Biroul central de expertize, Bucureşti, Arbitrajul Central de Stat, Bucureşti, Tribunalul Municipiului Bucureşti, Secţiile maritime şi fluviale ale Tribunalelor din Constanţa şi Galaţi Expertize tehnice în domeniile: Dreptului Comercial Maritim, Dreptului Transporturilor, Proprietăţii Intelectuale, Dreptului Internaţional
1971 – 1980 Expert Grupul pentru condiţii generale de cooperare şi specializare în producţie – grup de negociere CAER Moscova Institutul de Cercetări Juridice – Comisia guvernamentală de cooperare economică – Academia de Studii Sociale şi Politice Bucureşti Consultanţă, avizare, proiecte de texte normative, negocieri
1967 – 1990 Cercetător ştiinţific principal grad III

Şef sector Dreptul transporturilor

Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, Bucureşti Cercetare ştiinţifică, consultanţă, avizare
1962 – 1967 Jurisconsult Centrul Regional de Recepţionare Banat, Timişoara Consultanță

[ Educație și formare ]

Periods Diploma Competence Institution
1992 – 1993 Bursă de cercetare NATO, Departamentul Academic Affaires Drept Internaţional, Drept Comunitar, Dreptul Relaţiilor Internaţionale, Relaţia dintre norma de Drept naţional, norma de drept internaţional şi norma de drept comunitar/european NATO Bruxelles, Belgia

Max Planck Institut – Heidelberg, Germania

Curtea de Justiţie a Comunitaţilor Europene, Luxembourg

Consiliul Europei – Strasbourg, Franţa

1986 Doctor în drept Drept Internaţional, Dreptul Tratatelor Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, Bucureşti
1972 Diplome d`Études Supérieurs de Droit Comparé Drept Comparat, Drept Comunitar Facultatea Internaţională de Drept Comparat/Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice, Strasbourg, Franţa
1957 – 1962 Licenţa în drept Drept civil, drept penal, drept comercial, procedură civilă, procedură penală, dreptul internaţional privat, dreptul internaţional public, filosofia dreptului, dreptul cooperatist agricol, dreptul familiei, dreptul muncii, dreptul contractelor şi obligaţiilor, drept succesoral Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

[ Aptitudini și competențe personale ]

 • Limbi străine

Limba străină

Scris

Citit

Vorbit

Franceză Fluent Fluent Fluent
Germană Foarte bine Foarte bine Foarte bine
Italiană Foarte bine Foarte bine Foarte bine
Engleză Foarte bine Foarte bine Foarte bine
 • Permis de conducere

Categoria B

 • Abilități sociale
 • Comunicare, interacţiune
 • Competențe și aptitudini organizatorice
  • Şef Sector Cercetare Ştiinţifică Dreptul Transporturilor – întocmirea rapoartelor de cercetare ştiinţifică şi a lucrărilor aferente în colectivul de sector
  • Preşedintele părţii române în Comisia CE – România pentru armonizarea legislaţiei – Organizarea fluxului de informaţii, materiale de formare şi promovarea relaţiilor interministeriale pentru însuşirea aquis-ului comunitar şi armonizarea legislaţiei
  • Alte mențiuni

Menționat în “Dicţionarul Personalităţilor din România – Biografii Contemporane,

Romanian WHO`s WHO”, ed. 2009, 2010

Posted in Autori si conferentiari, Despre noi.aaaa